Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
Форма навчання: денна

Дата оновлення: 29.08.2019 15:52

Інститут Спеціальність/спеціалізація (вид пропозиції)* Максимально можлива к-ть студентів** Кількість місць державного замовлення Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота 1) Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота 2 - Крим) Всього заяв Оригіналів документів Конкурс
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування (небюджетна) 45 0 279 39 0.00
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування (відкрита) 45 6 1 2 250 15 0.83
архітектури Архітектура та містобудування (небюджетна) 10 0 12 4 0.00
архітектури Архітектура та містобудування (фіксована) 220 90 5 18 251 201 1.56
архітектури Дизайн середовища (небюджетна) 10 0 10 5 0.00
архітектури Дизайн середовища (фіксована) 90 20 2 4 133 74 3.60
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (небюджетна) 10 0 1 0 0.00
архітектури Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (фіксована) 30 5 1 1 15 4 2.40
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія (відкрита) 350 180 7 37 449 144 0.78
будівництва та інженерії довкілля Будівництво та цивільна інженерія (небюджетна) 10 0 44 6 0.00
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (небюджетна) 10 0 4 0 0.00
будівництва та інженерії довкілля Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (відкрита) 50 10 1 2 51 8 0.80
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека (відкрита) 40 10 1 2 50 10 1.00
будівництва та інженерії довкілля Пожежна безпека (небюджетна) 10 0 15 0 0.00
геодезії Геодезія та землеустрій (небюджетна) 10 0 6 0 0.00
геодезії Геодезія та землеустрій (відкрита) 230 40 4 15 374 52 8.40
геодезії Науки про Землю (відкрита) 50 12 1 3 51 8 3.75
геодезії Науки про Землю (небюджетна) 10 0 5 0 0.00
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (відкрита) 80 16 1 3 168 37 1.06
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (відкрита) 205 11 2 4 1174 206 2.09
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство (відкрита) 25 10 1 2 146 19 0.70
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота (відкрита) 60 14 1 3 192 18 0.71
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення (відкрита) 50 12 1 2 298 31 1.08
гуманітарних та соціальних наук Соціологія (відкрита) 70 1 1 3 116 5 1.00
економіки і менеджменту Економіка (небюджетна) 10 0 73 3 0.00
економіки і менеджменту Економіка (відкрита) 120 25 2 5 492 34 0.52
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (відкрита) 140 17 2 5 514 97 1.18
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (небюджетна) 10 0 152 14 0.00
економіки і менеджменту Маркетинг (небюджетна) 10 0 94 9 0.00
економіки і менеджменту Маркетинг (відкрита) 90 19 1 4 630 89 1.16
економіки і менеджменту Менеджмент (відкрита) 300 116 6 23 1179 217 0.99
економіки і менеджменту Менеджмент (небюджетна) 60 0 151 17 0.00
економіки і менеджменту Облік і оподаткування (відкрита) 140 21 3 9 323 42 0.95
економіки і менеджменту Облік і оподаткування (небюджетна) 10 0 47 5 0.00
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування (відкрита) 190 45 4 13 597 96 1.02
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 10 0 66 7 0.00
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (небюджетна) 10 0 20 2 0.00
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (відкрита) 60 42 3 9 318 47 6.17
енергетики та систем керування Атомна енергетика (відкрита) 18 9 1 3 62 9 5.33
енергетики та систем керування Атомна енергетика (небюджетна) 7 0 8 0 0.00
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (відкрита) 400 96 6 22 346 95 3.21
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (небюджетна) 10 0 26 2 0.00
енергетики та систем керування Теплоенергетика (відкрита) 120 7 2 4 49 7 5.57
енергетики та систем керування Теплоенергетика (небюджетна) 10 0 9 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт (небюджетна) 10 0 56 11 0.00
інженерної механіки та транспорту Автомобільний транспорт (відкрита) 165 41 3 9 220 49 1.00
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування (небюджетна) 10 0 28 2 0.00
інженерної механіки та транспорту Галузеве машинобудування (відкрита) 140 24 3 9 139 22 0.88
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство (небюджетна) 10 0 9 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Матеріалознавство (відкрита) 20 7 1 2 23 7 1.00
інженерної механіки та транспорту Металургія (небюджетна) 10 0 6 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Металургія (відкрита) 20 0 1 1 10 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Нафтогазова інженерія та технології (небюджетна) 5 0 11 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Нафтогазова інженерія та технології (відкрита) 10 5 1 1 54 7 0.80
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка (небюджетна) 10 0 18 0 0.00
інженерної механіки та транспорту Прикладна механіка (відкрита) 145 28 5 14 155 27 0.93
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (відкрита) 140 61 4 12 188 55 0.89
інженерної механіки та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (небюджетна) 10 0 37 3 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення (відкрита) 175 133 7 27 1899 173 10.74
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології (відкрита) 75 21 1 4 643 48 21.29
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології (небюджетна) 10 0 35 2 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (небюджетна) 10 0 17 2 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (відкрита) 40 33 2 7 200 45 4.64
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки (відкрита) 450 268 9 54 2315 464 6.45
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (відкрита) 100 34 2 7 664 54 14.97
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (небюджетна) 10 0 19 3 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія (прикладна лінгвістика) (небюджетна) 15 0 73 12 0.00
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Філологія (прикладна лінгвістика) (відкрита) 270 76 5 15 1255 267 11.47
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека (відкрита) 230 96 5 19 1257 180 9.54
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека (небюджетна) 10 0 138 10 0.00
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки (відкрита) 150 28 1 6 709 87 15.39
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія (відкрита) 250 196 8 39 1258 243 4.89
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (відкрита) 185 40 3 8 122 37 2.30
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (небюджетна) 10 0 8 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (небюджетна) 25 0 45 3 0.00
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (відкрита) 45 10 1 2 131 21 8.90
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг (небюджетна) 10 0 25 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг (небюджетна) 25 0 25 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Облік і оподаткування (небюджетна) 10 0 5 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Облік і оподаткування (небюджетна) 10 0 4 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 40 0 11 0 0.00
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування (небюджетна) 10 0 13 0 0.00
права та психології Журналістика (відкрита) 80 11 1 2 824 71 55.64
права та психології Журналістика (небюджетна) 10 0 250 20 0.00
права та психології Право (відкрита) 320 58 5 12 1438 216 18.60
права та психології Право (небюджетна) 10 0 394 56 0.00
права та психології Професійна освіта (Будівництво) (відкрита) 40 3 1 2 10 2 2.33
права та психології Професійна освіта (Будівництво) (небюджетна) 10 0 9 1 0.00
права та психології Професійна освіта (за спеціалізаціями) (небюджетна) 40 0 6 0 0.00
права та психології Професійна освіта (за спеціалізаціями) (небюджетна) 10 0 5 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Комп'ютерні технології) (відкрита) 110 20 2 4 72 15 3.05
права та психології Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (небюджетна) 10 0 17 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Машинобудування) (небюджетна) 10 0 2 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Машинобудування) (небюджетна) 20 0 5 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Харчові технології) (небюджетна) 40 0 3 0 0.00
права та психології Професійна освіта (Харчові технології) (небюджетна) 10 0 5 0 0.00
права та психології Психологія (небюджетна) 10 0 338 59 0.00
права та психології Психологія (відкрита) 140 30 2 6 522 79 12.53
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (відкрита) 40 2 1 1 281 18 1.00
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика (відкрита) 100 66 5 13 422 75 0.92
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика (небюджетна) 10 0 18 0 0.00
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали (відкрита) 40 15 1 3 58 13 0.87
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали (небюджетна) 10 0 6 1 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія (небюджетна) 10 0 24 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія (відкрита) 40 15 2 6 170 18 1.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (небюджетна) 5 0 77 3 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (відкрита) 20 14 1 3 280 20 0.86
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища (небюджетна) 5 0 7 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища (відкрита) 15 1 1 2 21 1 1.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм (небюджетна) 30 0 271 16 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм (відкрита) 65 15 2 5 494 61 0.93
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека (небюджетна) 10 0 17 0 0.00
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека (небюджетна) 40 0 7 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології (небюджетна) 10 0 48 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології (відкрита) 90 21 1 4 243 24 7.62
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка (небюджетна) 10 0 7 1 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка (відкрита) 40 10 1 2 52 13 3.50
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (небюджетна) 10 0 60 1 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія (відкрита) 50 14 1 3 183 18 11.29
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка (відкрита) 50 15 1 3 95 14 5.33
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка (небюджетна) 10 0 12 2 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка (небюджетна) 10 0 7 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка (відкрита) 90 15 2 6 120 14 6.93
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка (небюджетна) 10 0 9 0 0.00
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка (відкрита) 400 70 5 29 249 61 3.10
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія (небюджетна) 10 0 14 0 0.00
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія (відкрита) 50 22 1 4 418 39 15.95
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація (відкрита) 90 16 2 4 310 26 16.13
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація (небюджетна) 10 0 46 3 0.00
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія (відкрита) 355 76 5 23 280 74 3.38
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія (небюджетна) 10 0 5 0 0.00
хімії та хімічних технологій Харчові технології (відкрита) 40 29 2 6 192 34 6.03
хімії та хімічних технологій Харчові технології (небюджетна) 10 0 13 2 0.00

Бакалаври денна