Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році станом на 29.08.2019 15:50
економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 075, МК – Маркетинг
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10 місць
К-сть місць першочергового зарахування:
Подано оригіналів документів: 5 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів*
1 Расєвич Тетяна Вікторівна 86.0000 168.0000 330.0000
2 Синичак Вікторія Іванівна 62.0000 148.0000 306.0000
3 Троць Тетяна Миронівна 79.0000 136.0000 303.0000
4 Мінорович Олена Ігорівна 50.0000 128.0000 254.0000
5 Николишин Марта Олегівна 50.0000 128.0000 252.0000
6 Лемчук Юлія Андріївна 77.0000 142.0000