Рейтингові списки/ Бакалаври 3-й курс/ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інформація про подання документів
на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році станом на 29.08.2019 15:50
гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 029, ДК – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Вільні місця ліцензійного обсягу: 56 місць
К-сть місць першочергового зарахування:
Подано оригіналів документів: 4 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів*
1 Марчакевич Уляна Тарасівна 66.0000 60.0000 126.0000
2 Тягло Тетяна Степанівна 66.0000 44.0000 110.0000
3 Ядчишин Марта Іванівна 59.0000 36.0000 95.0000
4 Федак Марія Володимирівна 81.0000 36.0000 117.0000
5 Дзудзило Ірина Ігорівна 64.0000 40.0000 104.0000
6 Кожабекова Аліна Денисівна -1.0000 -1.0000