РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

геодезії
Спеціальність: 103, НЗ – Науки про Землю
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 2
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Герасименко Сніжана Василівна 85.0000 44.0000 129.0000 Зараховано (бюджет)
2 Бордуляк Ростислав Анатолійович 73.0000 48.0000 121.0000 Зараховано (бюджет)