РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

економіки і менеджменту
Спеціальність: 071, ОП – Облік і оподаткування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Тащук Мар'яна Романівна 87.0000 164.0000 327.0000 Зараховано (бюджет)
2 Жемелко Тетяна Василівна 86.0000 148.0000 315.0000 Зараховано (бюджет)
3 Борняк Ольга Олегівна 86.0000 144.0000 296.0000 Зараховано (бюджет)
4 Горбата Іванна Ярославівна 73.0000 164.0000 295.0000 Зараховано (бюджет)
5 Оприск Діана Олегівна 88.0000 148.0000 286.0000 Зараховано (бюджет)