РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 275.03, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Лацко Володимир Іванович 86.5000 68.0000 154.5000 Зараховано (бюджет)
2 Іваночко Дмитро Олегович 86.0000 68.0000 154.0000 Зараховано (бюджет)
3 Яворський Ярослав Ярославович 88.0000 64.0000 152.0000 Зараховано (бюджет)
4 Бетюга Ірина Володимирівна 88.0000 60.0000 148.0000 Зараховано (бюджет)
5 Пантюх Павло Володимирович 53.0000 76.0000 129.0000 Зараховано (бюджет)
6 Онищук Дмитро Русланович 52.0000 32.0000 84.0000 Зараховано (комерція)
7 Горбатий Вадим Сергійович 67.0000 16.0000 83.0000 Зараховано (комерція)