РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

енергетики та систем керування
Спеціальність: 151, АВ – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Вільні місця ліцензійного обсягу: 15
Місця державного замовлення: 4
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Лудчак Іван Михайлович 77.0000 76.0000 153.0000 Зараховано (бюджет)
2 Жупник Ігор Ігорович 86.0000 52.0000 138.0000 Зараховано (бюджет)
3 Книщук Арсен Васильович 86.5000 36.0000 122.5000 Зараховано (бюджет)
4 Булавинець Андрій Богданович 77.0000 40.0000 117.0000 Зараховано (бюджет)