РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

енергетики та систем керування
Спеціальність: 141, ЕЕ – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Вільні місця ліцензійного обсягу: 50
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Метешко Олег Ігорович 88.0000 76.0000 164.0000 Зараховано (бюджет)
2 Андрющенко Вадим Сергійович 88.0000 60.0000 148.0000 Зараховано (бюджет)
3 Боршош Іван Іванович 83.0000 52.0000 135.0000 Зараховано (бюджет)
4 Іщенко Давид Валерійович 86.0000 36.0000 122.0000 Зараховано (бюджет)
5 Буліч Максим Віталійович 79.0000 40.0000 119.0000 Зараховано (бюджет)
6 Ходацький Юрій Миколайович 82.0000 32.0000 114.0000 Зараховано (комерція)
7 Кошелевич Павло Андрійович 82.0000 32.0000 114.0000 Зараховано (комерція)
8 Ведерніков Даниїл Олегович 73.0000 24.0000 97.0000 Зараховано (комерція)
9 Кольцун Тарас Богданович 52.0000 8.0000 60.0000 Зараховано (комерція)