РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 274, АТ – Автомобільний транспорт
Вільні місця ліцензійного обсягу: 0
Місця державного замовлення: 0
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Бойко Роман Васильович 76.0000 52.0000 128.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Гербей Олександр Володимирович 69.0000 48.0000 117.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Мотичак Микола Романович 55.0000 32.0000 87.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Сидор Сергій-Віктор Петрович 86.0000 86.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця