РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:48

адміністрування та післядипломної освіти
Спеціальність: 281, УА – Публічне управління та адміністрування
Вільні місця ліцензійного обсягу: 0
Місця державного замовлення: 0
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Грабовський Леонід Леонідович 86.0000 40.0000 126.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Скоропад Роман Васильович 73.0000 40.0000 113.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Гуль Валерія Андріївна 60.0000 28.0000 88.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Чирук Олена Андріївна 51.0000 28.0000 79.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця