РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:49

Спеціальність: 173, АН – Авіоніка

Вільні місця ліцензійного обсягу: 31 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Феліштан Михайло Михайлович 85.5000 48.0000 133.5000 Зараховано (комерція)
2 Нагайко Андрій Ігорович 81.0000 28.0000 109.0000 Зараховано (комерція)