Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році станом на 29.08.2019 15:50
економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 075, МК – Маркетинг
Вільні місця ліцензійного обсягу: 48 місць
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Костишин Марта Ігорівна 88.0000 128.0000 310.0000 Зараховано (комерція)
2 Романів Віталія Ігорівна 81.0000 144.0000 308.0000 Зараховано (комерція)
3 Гапій Мар'яна Петрівна 87.0000 136.0000 295.0000 Зараховано (комерція)