Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році станом на 29.08.2019 15:50
сталого розвитку ім. В. Чорновола
Напрям підготовки: 076, ПТ – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Вільні місця ліцензійного обсягу: 9 місць
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Сумик Ірина Віталіївна 65.0000 152.0000 315.0000 Зараховано (комерція)
2 Цупік Микита Васильович 52.0000 164.0000 282.0000 Зараховано (комерція)
3 Лавриненко Євген Олегович 51.0000 140.0000 269.0000 Зараховано (комерція)
4 Чабан Сергій Павлович 57.0000 148.0000 255.0000 Зараховано (комерція)