РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.08.2019 15:50

гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 029, ДК – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Вільні місця ліцензійного обсягу: 56 місць
К-сть місць першочергового зарахування:
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Марчакевич Уляна Тарасівна 66.0000 60.0000 126.0000 Зараховано (комерція)
2 Тягло Тетяна Степанівна 66.0000 44.0000 110.0000 Зараховано (комерція)
3 Ядчишин Марта Іванівна 59.0000 36.0000 95.0000 Зараховано (комерція)
4 Федак Марія Володимирівна 81.0000 36.0000 117.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця