РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

геодезії
Напрям підготовки: 193, ГДГТ – Геоінформаційні системи і технології
Максимально можлива к-ть студентів: 22 місць
Кількість місць державного замовлення: 8 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Дзюба Мар'яна Андріївна 93.60 0.7500 76.0000 92.0000 133.95 Зараховано (бюджет)
2 Сеник Юрій Олегович 96.98 0.7500 66.0000 96.0000 133.73 Зараховано (бюджет)
3 Коваль Ольга Василівна 90.10 86.0000 84.0000 132.90 Зараховано (бюджет)
4 Сікалов Олександр Максимович 92.20 54.0000 64.0000 120.20 Зараховано (бюджет)
5 Романовський Андрій Дорійович 75.29 0.7500 86.0000 88.0000 119.24 Зараховано (бюджет)
6 Заяць Ігор Михайлович 86.09 60.0000 80.0000 118.09 Зараховано (бюджет)
7 Авдасьова Лія Анатоліївна 77.20 78.0000 80.0000 116.40 Зараховано (бюджет)
8 Кіщак Ірина Ярославівна 78.16 62.0000 48.0000 107.76 Зараховано (бюджет)
9 Хінціцький Олексій Володимирович 66.06 54.0000 64.0000 94.06 Зараховано (комерція)
10 Ронський Сергій Богданович 66.41 36.0000 68.0000 87.61 Зараховано (комерція)
11 Андрієнко Мирослава Віталіївна 65.00 36.0000 48.0000 84.20 Зараховано (комерція)