РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 051, ЕКЕП – Економіка підприємства
Максимально можлива к-ть студентів: 75 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Івасик Ганна Петрівна 88.00 162.0000 148.0000 327.60 Зараховано (бюджет)
2 Домашин Вадим Миколайович 71.19 150.0000 163.0000 327.24 Зараховано (бюджет)
3 Курішин Руслан Юрійович 55.43 124.0000 169.0000 304.09 Зараховано (бюджет)
4 Соколенко Віталій Віталійович 60.11 134.0000 157.0000 303.02 Зараховано (бюджет)
5 Шабаш Богдан Володимирович 63.57 128.0000 157.0000 297.71 Зараховано (бюджет)
6 Собко Ірина Ігорівна 79.00 170.0000 157.0000 342.80 До наказу
7 Ковальчук Наталія Володимирівна 94.37 2.5000 154.0000 112.0000 285.37 До наказу
8 Білецький Роман Андрійович 63.92 130.0000 141.0000 283.78 До наказу
9 Ревуцький Ярослав Степанович 68.75 136.0000 117.0000 266.75 До наказу
10 Сакаль Олег Васильович 69.13 132.0000 117.0000 262.83 До наказу
11 Загурна Олена Дмитрівна 81.18 132.0000 106.0000 254.24 До наказу
12 Боровий Андрій Олегович 56.95 126.0000 112.0000 249.39 До наказу
13 Кіц Олександр Володимирович 55.50 116.0000 117.0000 244.10 До наказу