РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 073, МЕУІ – Управління інноваційною діяльністю
Максимально можлива к-ть студентів: 45 місць
Кількість місць державного замовлення: 4 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Кулик Олена Андріївна 82.58 162.0000 130.0000 308.52 Зараховано (бюджет)
2 Салюк Володимир-Владислав Ігорович 77.60 134.0000 151.0000 300.52 Зараховано (бюджет)
3 Сідельник Юрій Володимирович 87.00 134.0000 148.0000 299.40 Зараховано (бюджет)
4 Здирський Юрій Віталійович 59.51 148.0000 138.0000 297.90 Зараховано (бюджет)
5 Говда Дмитро Олегович 55.40 138.0000 144.0000 293.08 До наказу
6 Мацейко Оксана Мирославівна 72.26 156.0000 100.0000 270.45 До наказу