РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 133, МБОХ – Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 4 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Олійник Михайло Михайлович 85.34 48.0000 84.0000 112.94 Зараховано (бюджет)
2 Янишенко Володимир Іванович 87.30 40.0000 56.0000 108.90 Зараховано (бюджет)
3 Вовк Тарас Олегович 77.73 48.0000 92.0000 106.13 Зараховано (бюджет)
4 Тимофіїв Дмитро Миколайович 78.80 32.0000 52.0000 96.80 Зараховано (бюджет)
5 Лизень Андрій Володимирович 68.08 46.0000 36.0000 90.08 Зараховано (комерція)
6 Петришин Володимир Богданович 68.79 38.0000 24.0000 86.39 Зараховано (комерція)