РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 027, СММП – Музеєзнавство, пам'яткознавство
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 4 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Гедз Юлія Віталіївна 94.82 156.0000 191.0000 365.96 Зараховано (бюджет)
2 Підлужна Юлія Тарасівна 85.57 172.0000 160.0000 349.11 Зараховано (бюджет)
3 Москаль Богдана Іванівна 92.26 148.0000 169.0000 335.45 Зараховано (бюджет)
4 Духненко Анна Олегівна 80.76 144.0000 172.0000 332.15 Зараховано (бюджет)
5 Скібіцька Мар'яна Богданівна 60.73 132.0000 112.0000 256.15 До наказу