РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 161, ХТКХ – Комп'ютерна хімічна інженерія
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Субота Вікторія Вікторівна 88.00 4.0000 52.0000 56.0000 118.40 Зараховано (бюджет)
2 Яремчук Анастасія Віталіївна 85.21 58.0000 84.0000 116.81 Зараховано (бюджет)
3 Тукало Михайло Михайлович 84.08 62.0000 60.0000 114.88 Зараховано (бюджет)
4 Сулима Яна Василівна 87.50 2.5000 42.0000 52.0000 112.00 Зараховано (бюджет)
5 Тріль Іван Мирославович 81.42 52.0000 92.0000 111.42 Зараховано (бюджет)
6 Бальцій Ірина Степанівна 89.15 42.0000 40.0000 109.95 До наказу
7 Халуз Тетяна Дмитрівна 82.08 44.0000 52.0000 104.88 До наказу