РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 144, ТЕТС – Теплові електричні станції
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 6 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Шульга Дмитро Юліанович 96.44 0.7500 64.0000 40.0000 126.79 Зараховано (бюджет)
2 Могила Сергій Артурович 89.24 56.0000 76.0000 119.24 Зараховано (бюджет)
3 Сагайдак Валерій Михайлович 81.80 60.0000 60.0000 111.80 Зараховано (бюджет)
4 Тарнавський Юрій Олегович 61.81 52.0000 44.0000 87.01 Зараховано (бюджет)
5 Харечко Руслан Юрійович 73.19 30.0000 16.0000 86.79 Зараховано (бюджет)
6 Литвин Любомир Володимирович 58.51 14.0000 60.0000 70.11 Зараховано (бюджет)