РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 071, ОПАГ – Облік і оподаткування
Максимально можлива к-ть студентів: 88 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Грималюк Владислав Юрійович 64.00 154.0000 148.0000 314.80 До наказу
2 Бабій Ольга Ігорівна 66.00 142.0000 151.0000 306.20 До наказу
3 Кравчук Вікторія Василівна 74.47 174.0000 106.0000 294.89 До наказу
4 Чиряк Катерина Андріївна 80.66 152.0000 112.0000 280.13 До наказу
5 Трофіменко Наталія Леонідівна 58.23 160.0000 106.0000 277.65 До наказу
6 Стадник Олена Дмитрівна 85.00 144.0000 106.0000 267.00 До наказу