РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

права та психології
Напрям підготовки: 073, МЕУН – Управління навчальним закладом
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Вачко Юлія Степанівна 79.00 160.0000 180.0000 355.80 До наказу
2 Романюк Олена Вікторівна 77.00 146.0000 172.0000 333.40 До наказу
3 Саніцька Софія Богданівна 80.40 152.0000 144.0000 312.08 До наказу
4 Приступа Христина Андріївна 73.00 142.0000 134.0000 290.60 До наказу
5 Алпатова Катерина Олександрівна 80.00 162.0000 100.0000 278.00 До наказу
6 Ніколащук Павло Миколайович 91.45 134.0000 112.0000 264.29 ✔ ❌ До наказу
7 Германович Ольга Богданівна 79.00 140.0000 100.0000 255.80 До наказу