РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 274, АТСМ – Автомобільний транспорт
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Кобрин Назар Васильович 64.12 60.0000 48.0000 92.92 Зараховано (комерція)
2 Курило Володимир Васильович 64.55 44.0000 84.0000 90.55 Зараховано (комерція)
3 Геть Віталій Владиславович 64.54 32.0000 96.0000 86.94 Зараховано (комерція)
4 Борисяк Михайло Богданович 71.80 28.0000 36.0000 86.60 Зараховано (комерція)
5 Житнецький Олег Юрійович 65.00 38.0000 40.0000 84.20 Зараховано (комерція)
6 Бублик Степан Ігорович 55.41 34.0000 24.0000 71.41 Зараховано (комерція)