РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 029, ДКІБ – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Богуш Христина Ярославівна 86.16 2.0000 184.0000 126.0000 327.63 До наказу
2 Гаранько Стефанія Василівна 79.40 1.2500 158.0000 134.0000 308.13 До наказу
3 Андрусів Наталія Ігорівна 85.37 170.0000 117.0000 304.07 До наказу
4 Штохман Ірина Миколаївна 88.00 154.0000 106.0000 277.60 До наказу