РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

адміністрування та післядипломної освіти
Напрям підготовки: 073, МЕУП – Управління проектами
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Мелимука Лілія Андріївна 73.00 150.0000 177.0000 341.60 До наказу
2 Новікова Ольга Миколаївна 79.24 174.0000 130.0000 319.85 До наказу
3 Шидловський Микола Сергійович 62.00 148.0000 154.0000 314.40 До наказу
4 Іваницька Юлія Василівна 72.17 154.0000 144.0000 312.43 До наказу
5 Кашляк Назар Олегович 85.50 158.0000 122.0000 297.10 До наказу