РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 161, ХТНР – Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Ковалишин Олена Іванівна 65.00 58.0000 68.0000 95.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Ковальчук Софія Володимирівна 62.43 38.0000 84.0000 86.03 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Стебелко Софія Михайлівна 69.00 20.0000 64.0000 83.40 Рекомендовано на вільні небюджетні місця