РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 141, ЕЕСТ – Електричні станції
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Лінчук Петро Дмитрович 80.00 30.0000 16.0000 93.60 До наказу
2 Куліковський Олександр Валентинович 76.00 18.0000 36.0000 86.80 До наказу
3 Гучок Руслана Василівна 70.40 24.0000 28.0000 82.80 До наказу
4 Добоні Валерій Валерійович 67.28 16.0000 36.0000 77.28 До наказу
5 Слиган Федір Федорович 61.25 24.0000 32.0000 74.05 До наказу