РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 16.08.2019 12:01

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 144, ТЕТЕ – Теплоенергетика
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Казмірук Мирослава Василівна 78.00 54.0000 76.0000 107.20 До наказу
2 Вакулік Віталій Васильович 69.34 46.0000 16.0000 89.34 До наказу
3 Мороз Іван Іванович 69.44 38.0000 40.0000 88.64 До наказу
4 Горбань Михайло Андрійович 63.00 36.0000 20.0000 79.40 До наказу